SIZE RANGE

8 to 18

8 30“ 10 32“ 12 34“ 14 36“ 16 38“ 18 40“

KK748

Women's essential polo